"Bölgesel Kalkınma ve Üniversiteler Çalıştayı” Sonuç Bildirgesinin YÖK Başkanı Saraç Tarafından Okunmasıyla Tamamlandı

Dönem başkanlığını Üniversitemizin yaptığı UNİKOP’un Üyeleri Ahi Evran Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi Rektörlerinin katılımıyla “Bölgesel Kalınma ve Üniversiteler Çalıştayı” sonuç bildirgesinin sunumu ve yapılan genel değerlendirme ile tamamlandı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç kapanış oturumunda, sürdürülebilir bölgesel ArGe ve yenilik ekosistemin oluşumu için üniversite-kamu-sanayi işbirliğinin önemli olduğuna vurgu yaptı. YÖK’ün misyon farklılaşması projesiyle de uyumlu olarak üniversitelerin ArGe ve inovasyon odak alanları belirleneceğini söyleyen Saraç; “KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve bölgede faaliyet gösteren Kalkınma Ajanslarının geçmiş süreçte üniversitelerimize büyük destekleri olmuştur. Önümüzdeki süreçte de bu desteklerin bölgesel kalkınma odaklı olarak artarak devam ettirilmesi önemlidir. Fon kaynaklarının bölge ihtiyaçları gözetilerek ilgili paydaşların katılımı ile uygun planlanması ve etkin kullanımı yönünde üniversite katkısının, rolünün daha da arttırılması beklenmektedir. Bölgesel kalkınma adına kullanılan fonların etkin ve verimli kullanılması adına etki analizlerinin yapılması önemlidir. Üniversitelerin “bölgesel kalkınma” özelinde yapacakları araştırmalar teşvik edilecektir.” diye konuştu.

“Üniversiteler arasında araştırma işbirlikleri özendirilecektir. Özellikle birbirini tamamlayan nitelikte araştırma kapasitesi oluşturulan alanlarda disiplinler arası işbirliği yapabilmeleri adına teşvik mekanizmaları geliştirilecektir” diyen Saraç, Üniversitelerin Bölge Kalkınma İdare Başkanlıklarıyla sıkı, samimi bir paydaş ilişkisi sürdürmeleri gerektiğini kaydetti. Atılan her adımın isabetli olmasının, dış paydaşlarla birlikte hareket etmekten geçtiğini hatırlatan Saraç; “İhtisaslaşmaya odaklanmamız gerekli. Bu 12 Üniversitenin içerisinden 3’ü yarıştıralım isteriz. Tabii bütün bölgelere yönelik değil pilot olarak buradan başlayalım. Bu projeye talip isteriz diyeceğiz ve 12 üniversiteden mesela 3’ünü seçeceğiz. Herkese, hepsi, her şey… Bunlar bizi amacımızdan uzaklaştırıyor. Bütün sistem rekabet üzerine kurgulanması lazım ama haksız rekabet değil haklılık üzerine bu rekabeti tesis etmemiz lazım.” dedi.

Başarılı ve verimli bir çalıştay gerçekleştirildiğini kaydeden Saraç, katılımları ve destekleri için başta Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan'a, evsahipliği için Üniversitemiz Rektörlüğüne ve Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Şeker'e teşekkürlerini iletti. Saraç, ÜNİKOP Üyesi Üniversitelerin Rektörlerine, KOP İdaresine, kalkınma ajanslarından gelen temsilcilere ve katkı sunan akademisyenlere de  şükranlarını sundu.

Sonuç bildirgesi için tıklayınız.