POSTER SUNUM KURALLARI

 1. 1. Poster bildiriler sempozyum web sitesinde verilen poster bildiri kurallarına uygun olarak hazırlanacaktır.
 2. 2. Poster, 70 x 100 cm (en x boy) boyutlarında tek parça olarak hazırlanmış olmalıdır. Poster sahipleri poster basımlarını kendileri yaptıracaklardır.
 3. 3. Posterin sol üst köşesinde sempozyum logosu (UNIKOP Logosu) bulunacaktır.
 4. 4. Araştırıcılar; posterlerini istedikleri format, resimleme ve yazı karakterinde hazırlayabilirler. Ancak, okunması kolay bir yazı karakteri seçilmesine özen gösterilmelidir.
 5. 5. Posterler, 27 Ekim 2018 saat sabah 09:00 dan itibaren düzenleme kurulunca belirlenen numaralanmış panolara asılacak, poster sahipleri, programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve bilgi vereceklerdir.
 6. 6. Sempozyumda sunulacak posterler, sempozyum özet kitabında yer alacaktır. Sempozyumda temsil edilmeyen poster bildiriler sempozyum özet kitabına alınmayacaktır.

SÖZLÜ SUNUM KURALLARI

 1. 1. Sözlü sunumlar 15 dakika olarak sınırlandırılmış olup, sunumlar konulara göre ayrılmış farklı salonlarda yapılacak ve hangi sunumun hangi salonda olacağı programda belirtilecektir.
 2. 2. Sözlü sunumlar harici bellek veya cd gibi ortamlarda Microsoft Powerpoint aracılığıyla hazırlanması gereklidir.
 3. 3. Sempozyumda sunulacak sözlü sunumlar, sempozyum kitabında yer alacaktır. Sempozyumda temsil edilmeyen sözlü sunum sempozyum kitabına alınmayacaktır. Ayrıca seçilen bildiriler, KOP Bölgesel Kalkınma Dergisinde makale olarak yayınlanacaktır.

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

 1. 1. Bildiri dili Türkçe ve İngilizce’dir.
 2. 2. Gönderilecek bildiri konuları sempozyum amacı ve bilim konuları dikkate alınarak seçilmelidir.
 3. 3. Bildiriler, UNİKOP’un internet sitesi olan “unikop.konya.edu.tr” sitesindeki sempozyum bölümünden “Online Bildiri Gönderimi” sistemi aracılığıyla gönderilecektir, belirtilen tarihten sonra gönderilen bildiriler işleme konulmayacaktır.
 4. 4. Gönderilecek bildirilerin özetlerinin 2500 karakter ile sınırlandırılması gerekmektedir. Bu boyutu geçen bildiri özetleri sistem tarafından kabul edilmemektedir.
 5. 5. Gönderilecek bildiriler daha önce başka bir sempozyum da sunulmamış veya başka bir dergide yayımlanmamış olmalıdır.
 6. 6. Bildiriler, KOP Bölgesel Kalkınma Dergisinde makale olarak yayınlanacağı için tam metin olarak gönderilmelidir. Metinler gönderildiği şekilde yayınlanacağı için daha sonra üzerinde bir değişiklik yapılamayacaktır.
 7. 7. Sempozyum için hazırlanacak çalışmalar internet sitesi yazım kuralları başlığında verilen “örnek bildiri dosyası” dikkate alınarak hazırlanmalıdır.
 8. 8. Bildiri metni alt-üst 2,5 cm ve sağ-sol 3,5 cm kenar boşlukları olan sayfa düzeninde yazılmalıdır.
 9. 9. Bildiri tam metni 10 sayfayı geçmemelidir.
 10. 10. Ana başlık büyük harflerle, tek satır aralığıyla, “12 punto”, “kalın”, “times new roman” ve “ortalı” yazılmalıdır.
 11. 11. Yazarların isimleri ana başlığın altına “ortalı”, “Times New Roman”, “10 punto”, “kalın italic” ve “sadece baş harfleri büyük” olarak yazılmalıdır.
 12. 12. Kişilerin unvanları, iletişim adresleri ve kurumları dip not olarak (“9 punto” ve “times new roman”) belirtilmelidir.
 13. 13. Metne, isimlerden sonra bir satır aralık bırakarak başlanmalıdır.
 14. 14. Bildiri, tüm metin yazıları tek boşlukla “10 punto”, “iki yana yaslı” ve “times new roman” yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır.
 15. 15. Bildirilerde yer verilecek olan şekil ve tabloların iç yazıları “10 punto” olmalıdır (ihtiyaç halinde okunaklı biçimde punto küçültülebilir). Şekil başlıkları “10 punto”, “kalın” ve “ortalı” biçimde şeklin altında; tablo başlıkları “10 punto”, “kalın” ve “ortalı” biçimde tablonun üstünde yer almalıdır. Şekil ve tablo kaynak gösterimi şekil ve tablonun altında sola yaslı ve 10 punto olması gerekir.
 16. 16. Bildiri boyunca paragraf arası bırakılmamalıdır. Paragraf başlangıcında “1 cm soldan girinti” bırakılmalıdır.
 17. 17. Bildiri başlığının ardından özet (özet başlığı 11 punto, kalın ve sola yaslı) ve anahtar kelimeler (en fazla 3 adet olacak biçimde kalın, italik ve 10 punto olmalıdır.) yazılmalıdır. Özette; kavram tanımlaması, çalışmanın amacı, materyal, metot ve bulgular hakkında kısa bilgiler yer almalıdır.
 18. 18. İngilizce olarak gönderilecek çalışmalarda mutlaka Türkçe özet yer almalıdır.
 19. 19. Çalışmanın ana ve alt başlıkları her kelimenin ilk harfleri büyük olacak biçimde, 11 punto, sola yaslı, kalın ve numaralandırılmış olmalıdır. Başlık numaralandırma ana başlılarda 1,2,3… şeklinde; alt başlıklarda ise 1.1, 1.2, 2.1 şeklinde olmalıdır.
 20. 20. Metin içinde kullanılan kısaltmalar parantez içinde açıklanmalıdır.
 21. 21. Kaynaklar metin içinde gösterilmelidir. Kaynak gösterilirken, yazarın soyadı ve yıl parantez içinde yazılmalıdır (Yavuz, 2008).
 22. 22. Çalışmanın en sonunda kaynakça gösterilirken yazarların soy ismine göre alfabetik sıraya göre yazılmalıdır.
 23. 23. Kaynakça yazımında; kitaplar yazılırken: Önce yazarın soyadı yazılmalı, virgül konulmalı ve adının baş harfi yazıldıktan sonra nokta ve virgül konularak parantez içerisinde basım yılı, kitap adı, basım yeri, basım sayısı, basıldığı yer ve sayfa numarası sırasıyla yazılır ve nokta konulur. İki yazarlı kaynaklarda ilk yazarın adının baş harfinden sonra noktadan sonra virgül yazılarak devam edilir.

Örnek: Soylu, D., (2001). Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of Brand Name, Free Press, New York, s.7.

 1. 1. Makale kaynak gösterilirken ise; önce yazarın soyadı yazılmalı, virgül konulmalı ve adının baş harfi yazıldıktan sonra nokta ve virgül konularak parantez içerisinde dergi basım yılı, tırnak içinde makalenin adı yazılmalı sonra virgül konulmalı, sırasıyla ve aralara virgül konularak dergi adı italik, cilt ve sayfa numarası yazılır ve nokta konulur. İki yazarlı kaynaklarda ilk yazarın adının baş harfinden sonra noktadan sonra virgül yazılarak devam edilir.
 2. 2. Sonuçları netleşmeyen ve “sonuçları toplantıda sunulacaktır” gibi ifadeler içeren çalışmalar kabul edilmeyecektir.
 3. 3. Çalışmalar, kapsamlarına göre gruplandırılarak değerlendirilecektir