Hakkımızda

KOP Bölge Kalkınma İdaresinin koordinasyonu ve ev sahipliğinde 8 Aralık 2012 tarihinde ilk kez bir araya gelen Aksaray Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi Rektörleri, imzaladıkları mutabakat zaptı ile Birliğin kuruluşunu deklare etmiş ve Birlik, 1 0cak 2013 tarihi itibariyle çalışmalarına başlamıştır.

Birlik; akademik ve idari alanlarda üniversiteler arası işbirliğini artırmaya yönelik çalışmalarına devam etmektedir. KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği’nin üye sayısı yeni kurulan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ve KOP İdaresi görev sahasına yeni dâhil olan Nevşehir, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale illerindeki Üniversitelerin de katılımı ile 12’e yükselmiştir.

Üye üniversiteler arasında her türlü akademik ve idari işbirliğinin tesisini ve KOP Bölgesinin kalkınmasına öncelik verecek şekilde faaliyet göstermesini hedefleyen Birlik, imzalanan KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği Protokolü çerçevesinde, Birliğe dâhil üniversitelerin rektörleri ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanından oluşan bir Üst Kurul, Birlik faaliyetleri ile birimlerin yönetimi ve koordinasyonundan Dönem Başkanına sorumlu bir Genel Sekreter, Birliğe dâhil tüm üniversite rektör yardımcıları, KOP İdaresi temsilcisi ve KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği Genel Sekreterinden oluşan bir Stratejik Planlama Kurulu ve işbirliği alanları kapsamında yapılacak görevler için oluşturulmuş Çalışma Grupları ile kalkınma odaklı faaliyet göstermektedir.